Stavba rodinného domu v Benecku

Stavba tradiční konstrukce byla zahájena počátkem června 2022 stavbou nové příjezdové komunikace a demolicí stavajícího objektu. Počátkem července 2022 byly tyto práce ukončeny ...

    

... a bylo započato s monolitickou konstukcí prvního podlaží po předchozím provedení podzemních sítí a základů.

V druhé polovině měsíce listopadu po provedení prvního podlaží započato s přípravou na zazimování stavby.

 

V měsíci dubnu 2023 po skončení zimního období bylo pokračováno s provedením stropu a vyzdíváním nosných druhého nadzemního podlaží a podkroví.

Stavba se připravuje na zimu 2023 a pokračují dokončující vnitřní práce a práce na dřevěném obložení domu.

Zimní období 2024 - výhodné pro stavební firmy