Historie a současnost

Stavební společnost s.r.o. Hostinné byla založena v lednu 1991 jako nový podnikatelský subjekt. Na počátku svého působení tvořil zaměstnanecký kádr především bývalí zaměstnanci již tehdy zrušeného Okresního stavebního podniku Trutnov. Z původních cca 50 zaměstnanců se postupně firma rozrostla až na 80 zaměstnanců, především v oboru zedník, tesař, zámečník a malíř. Po roce 2010 z důvodů nízké poptávky ve stavebnictví způsobené finanční krizí byl stav stálých zaměstnanců snížen zpět na průměrných 35-40. Firma je řízená týmem zkušených stavebních techniků s autorizací v oboru pozemních staveb.

Od počátku své činnosti se firma věnuje hlavní stavební výrobě, a to především generální dodávce pozemních staveb. Současně však zajišťuje úsekem přidružené stavební výroby i výrobu a montáž ocelových konstrukcí a hal, ocelových doplňkových konstrukcí, aplikaci tepelné izolace Climatizer Plus a řezání a vrtání diamantovými nástroji. Pro provedení generálních dodávek pak firma dlouhodobě spolupracuje s řadou osvědčených subdodavatelů, především v profesi elektro, vytápění, vzduchotechniky, zdravotechniky, dále u prací pokrývačských, klempířských, obkladačských, tesařských a dalších.

Stavební společnost s.r.o. Hostinné při své činnosti vychází z principů solidnosti, spolehlivosti a vysoké kvality realizovaných prací, a to jak směrem k zákazníkovi, tak i směrem ke svým zaměstnancům. Solidnost, spolehlivost, vysoká kvalita a snaha společnosti na profesionální úrovni vyhovět náročným potřebám individuálních požadavků zákazníků a nabídnout jim další servis služeb je jimi odměňována novými požadavky na realizací dalších stavebních zakázek. Díky tomuto přístupu je firma držitelem dvou titulů stavby roku Královehradeckého kraje a dvou čestných uznání.

Při veškeré své činnosti klade společnost především důraz na ochranu životního prostředí a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na realizovaných stavbách. Tato priorita byla získávaná v průběhu let držením certifikátu Systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016. 

Pro zajištění kvalitního a vlastního zázemí Stavební společnost s.r.o. Hostinné vybudovala v letech 2008–2009 nový provozní areál v Chotěvicích, ve kterém od října 2009 působí. Nový areál zahrnuje administrativní budovu, zámečnickou dílnu a stavební dvůr, který tvoří kompletní zázemí pro stavební činnost. Touto výstavbou se výrazně zlepšilo pracovní prostředí zde pracujících zaměstnanců a ekonomický a logistický provoz společnosti. Nezanedbatelná byla i výrazná úspora tepelné energie na provoz areálu. 

V roce 2010 dolehla i na firmu recese ve stavebnictví způsobená vládními škrty v investiční politice a úsporami nákladů ostatních potenciálních investorů. Vedení společnosti v letech 2011-2012 přijalo řadu technickoorganizačních a úsporných opatření, díky kterým se podařilo dopady krize překonat. Od roku 2013 se tak díky nim podařilo znovu naplňovat zakázkovou kapacitu firmy a vrátit její rentabilitu hospodaření. Zavedená úsporná opatření v krizových letech a poctivá a odpovědná práce všech zaměstnanců a jejich dodavatelů po celou dobu činnosti od roku 1991, tak přispívají k tomu, že Stavební společnost s.r.o. Hostinné již 30 let naplňuje představy zákazníků a současně zajišťuje sociální jistotu všech zaměstnanců.