Historie a současnost

Stavební společnost s.r.o. Hostinné byla založena v lednu 1991 jako nový podnikatelský subjekt. Na počátku svého působení tvořili zaměstnanecký kádr především bývalí zaměstnanci již tehdy zrušeného Okresního stavebního podniku Trutnov. Z původních cca 50-ti zaměstnanců se postupně firma rozrostla až na 80 zaměstnanců především v oboru zedník, tesař, zámečník a malíř. V minulých letech z důvodů nízké poptávky ve stavebnictví byl stav snížen zpět na průměrných 35-40 zaměstnanců. Pro provedení generálních dodávek pak firma dlouhodobě spolupracuje s řadou osvědčených subdodavatelů, především v profesi elektro, vytápění, vzduchotechniky, zdravotechniky, dále u prací pokrývačských, klempířských, obkladačských, tesařských aj. Firma je řízená týmem zkušených stavařů s autorizací v oboru pozemních staveb. 

Od počátku své činnosti se firma věnuje hlavní stavební výrobě, a to především generální dodávce pozemních staveb. Současně však zajišťuje úsekem přidružené stavební výroby i výrobu a montáž ocelových konstrukcí a hal, ocelových doplňkových konstrukcí, aplikaci tepelné izolace Climatizer Plus a řezání a vrtání diamantovými nástroji. Od roku 2012 se začala firma věnovat i dodávce zpevněných ploch ze zámkové dlažby. 
    
Stavební společnost s.r.o. Hostinné při své činnosti vychází z principů solidnosti, spolehlivosti a vysoké kvality realizovaných prací, a to jak směrem k zákazníkovi, tak i směrem ke svým zaměstnancům. Solidnost, spolehlivost, vysoká kvalita a snaha společnosti na profesionální úrovni vyhovět náročným potřebám individuálních požadavků zákazníků a nabídnout jim další servis služeb je jimi odměňována novými požadavky na realizací dalších stavebních zakázek.
    
Při veškeré své činnosti klade společnost maximální důraz na ochranu životního prostředí a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na realizovaných stavbách. Díky prioritě těchto uvedených zásad byla Stavební společnost s.r.o. Hostinné od roku 2004 držitelkou Certifikátu managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 a od roku 2007 Certifikátu environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 a Certifikátu managementu BOZP podle OHSAS 18001:2008 s ukončením platnosti dnem 3. května 2013. Od října 2017 se firma stala znova držitelkou Certifikátu managemantu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016. 
    
Pro zajištění kvalitního zázemí Stavební společnost s.r.o. Hostinné vybudovala v letech 2008 - 2009 nový provozní areál v Chotěvicích, ve kterém od října 2009 působí. Nový areál zahrnuje administrativní budovu, zámečnickou dílnu, skladové hospodářství a stavební dvůr, čímž se výrazně zlepšilo pracovní prostředí zde pracujících zaměstnanců.
     
V roce 2010 dolehla i na společnost recese ve stavebnictví způsobená vládními škrty v investiční politice a úsporami nákladů ostatních potenciálních investorů. Vedení společnosti v letech 2011-2012 přijalo řadu úsporných opatření a provedlo někdy i pro stávající zaměstnance bolestivou optimalizaci nákladů. Tato opatření se již v roce 2013 projevilo zvýšením počtu vysoutěžených stavebních zakázek, především v oblasti zateplováním budov a staveb pro fyzické osoby a zvýšením rentability hospodaření firmy. 

Kontakty

Telefon: +420 499 441 864

E-mail: firma@stavhost.cz

ID schránka: 8ry4fka

O firmě

Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Chotěvice 360
543 76 Chotěvice

: 13585240

DIČ: CZ13585240