Novinky

Nabídka pracovních míst

Nabídka pracovních míst pro středisko stavební výroby.

celý článek

Jaro 2021 ve Stavební společnosti s.r.o. Hostinné

Na přelomu jara a léta bude dokončena Rekonstrukce objektu na bytový dům v Lánově, dále pokračuje Přístavba školy ve Studenci, Rekonstrukce domu v Dolní Branné a Rekonstrukce části rodinného domu ve Svobodě nad Úpou. Po zimním období se naplno rozeběhnou stavební práce na Výstavbě 8 b.j. v Chotěvicích a v dubnu firma převzala staveniště na výstavbu ocelové haly v Mladých Bukách. Ani technické oddělení nezahálelo a v průběhu března vysoutěžilo stavbu zateplení průmyslového areálu ve Vrchlabí se zahájením na začátku léta 2021. 

Přístavba zemědělského objektu v Mladých Bukách

Začátkem dubna firma převzala staveniště na akci "Stavební úpravy a přístavb azemědělského objektu v Mladých Bukách.

celý článek

Výstavba 8 b.j. v Chotěvicích

Počátkem podzimu 2020 společnost ve výběrovém řízení uspěla na zhotovení stavby "Výstavba 8 b.j. Chotěvice.

celý článek

Rekonstrukce domu v Dolní Branné

Koncem léta 2020 ve výběrovém řízení společnost zvítězila na zhotovení stavby "Rekonstrukce domu v Dolní Branné čp.1". Objekt je památkově chráněn, a proto je akce pod dohledem Státního památkového ústavu v Praze.

celý článek

Přístavba Základní školy ve Studenci

Koncem roku 2019 ve výběrového řízení společnost zvítězila na zhotovení stavby "Přístavba Základní školy ve Studenci".  

 

celý článek

Rekonstrukce objektu na bytový dům v Lánově

V průběhu konce léta a podzimu 2019 byla na základě výběrového řízení společnost vybrána pro realizaci "Rekonstrukce objektu Oáza " v Lánově.

  

celý článek

Kontakty

Telefon: +420 499 441 864

E-mail: firma@stavhost.cz

ID schránka: 8ry4fka

O firmě

Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Chotěvice 360
543 76 Chotěvice

: 13585240

DIČ: CZ13585240