Oprava vnějších omítek kostela v Dolní Kalné

Oprava omítek na památkově chráněném objektu je z důvodu postupného financování rozdělena do několika etap, a to od roku 2019 a dále.

Rok 2019                                                a pokračovalo se s opravou omítek i v roce 2020.

           

V průběhu léta byla zahájena další etapa oprav.