Logistický areál fy LACONEX

Novostavba prefabrikované betonové haly v prostoru průmyslové zóny nad nákupním centrem města Trutnova. Stavba zahájena v měsíci květnu 2023 s termínem dokončení v červenci 2024.

Po předání staveniště a speciálním založení, pokračuje montáž skeletu, který provádí externí stavební firmy.

Pokračováno s opláštěním haly (externí firmou) a montáží střešní konstrukce (střediskem zámečníků firmy). Dále pokračovali práce na zateplení střešní konstrukce a provedení hydroizolace.

  

V měsíci listopadu se zahájí stavební práce na přípojkách na inženýrské sítě.

V zimním období 2023-24 pokračovaly stavební práce v hale a veškeré činnosti směřují k úspěšnému  dokončení stavby v letních měsících.