Logistický areál fy LACONEX

Novostavba prefabrikované betonové haly v prostoru průmyslové zóny nad nákupním centrem města Trutnova. Stavba zahájena v měsíci květnu 2023 s termínem dokončení v červenci 2024.

Po předání staveniště a speciálním založení, pokračuje montáž skeletu, který provádí externí stavební firmy.

Po provedení montáže skeletu bylo zahájeno opláštění haly (externí firmou) a montáž střešní konstrukce (střediskem zámečníků firmy).