Areál CASIA - logistická hala

Novostavba prefabrikované betonové haly v prostoru průmyslové zóny nad nákupním centrem města Trutnova. Stavba zahájena v měsíci dubna 2023 s termínem dokončení v červenci 2024.

Po předání staveniště specielní založení stavby a montáž skeletu provádí externí stavební firmy.

 

Po ukončení montáže skeletu bylo zahájeno provedení pláště haly (externí firmou) a montáž střešní konstrukce (střediskem zámečníků firmy).