Areál CASIA - logistická hala

Novostavba prefabrikované betonové haly v prostoru průmyslové zóny nad nákupním centrem města Trutnova. Stavba zahájena v měsíci dubna 2023 s termínem dokončení v červenci 2024.

Předáním staveniště bylo zahájeno specielní založení stavby a montáž skeletu prováděné externími stavebními firmami.

 

Po ukončení montáže skeletu bylo zahájeno provedení pláště haly (externí firmou) a montáž střešní konstrukce (střediskem zámečníků firmy) a dále provedení střešní. V průběhu měsíce října započato se stavebními pracemi na přípojkách na inženýrské sítě.

Po stavebně využitém zimním období, postup stavebních prací spěje v letních měsicích ke zdárnému dokončení.