test gdpr

Firma Stavební společnost s.r.o. Hostinné, se sídlem Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 180, zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“). Ve firmě byla stanovena potřebná pravidla a přijata příslušná opatření pro nakládání s osobními údaji obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších dotčených osob. Firemní dokumentace k ochraně osobních dat je k dispozici na sekretariátu společnosti.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, vezměte prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však může mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás e-mailem (firma@stavhost.cz) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Chotěvicích dne 25.5.2018

Kontakty

Telefon: +420 499 441 864

E-mail: firma@stavhost.cz

ID schránka: 8ry4fka

O firmě

Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Chotěvice 360
543 76 Chotěvice

: 13585240

DIČ: CZ13585240