test gdpr

Firma Stavební společnost s.r.o. Hostinné, se sídlem Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 180, zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“). Ve firmě byla stanovena potřebná pravidla a přijata příslušná opatření pro nakládání s osobními údaji obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších dotčených osob. Firemní dokumentace k ochraně osobních dat je k dispozici na sekretariátu společnosti.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, vezměte prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

V Chotěvicích dne 25.5.2018