Zázemí fotbalového hřiště ve Studenci

Předmětem stavby o vysoutěženém finančním objemu cca 12 mil. Kč je novostavba šaten se sociálním zařízením na fotbalovém hřišti. Smluvní a nejzažší termín dokončení stavby je konec roku 2020.

 

Kontakty

Telefon: +420 499 441 864

E-mail: firma@stavhost.cz

ID schránka: 8ry4fka

O firmě

Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Chotěvice 360
543 76 Chotěvice

: 13585240

DIČ: CZ13585240