Výstavba 8 b.j. v Chotěvicích

Předmětem stavby o vysoutěženém finančním objemu cca 15 mil. Kč bez DPH je výstavba novostavby 8 bytových jednotek v rámci projektu obce s názvem "Revitalizace středu obce k.ú. Chotěvice - Dům s pečovatelskými byty". Zahájení stavby je ještě v roce 2020.