Výstavba 8 b.j. v Chotěvicích

Předmětem stavby o vysoutěženém finančním objemu cca 15 mil. Kč bez DPH je výstavba novostavby 8 bytových jednotek v rámci projektu obce s názvem "Revitalizace středu obce k.ú. Chotěvice - Dům s pečovatelskými byty". Zahájení stavby je ještě v roce 2020. Dokončení se předpokládá koncem léta 2022.

       

Akce i přes potíže v zásobování stavebním materiálem a covidových omezení se blíží ke konci a k plánovanému předání obci. Stavba v srpnu 2022 dokončena a předána obci.