Vybudování denního stacionáře v Červeném Kostelci

Předmětem zakázky je rekonstrukce a adaptace stávající budovy čp. 716 v Červeném Kostelci na stacionář pro seniory a zázemí pečovatelské služby. Rekonstrukce spočívá ve stavebních úpravách interiéru budovy. Zároveň je navržena rekonstrukce obvodového pláště budovy dle stávajícího stavu a nová bezbariérová rampa. Součástí stavby je rovněž oprava oplocení a výměna vodovodní a kanalizační přípojky ve stajných trasách. Nově budou provedeny všechny klempířské prvky, s vyjímkou oplechování střechy nad 3. NP. Stávající okna budou repasována, obdobně vstupní dveře. 

V přízemí (1. NP) je navržen denní stacionář, ve 2. NP jsou navrženy kanceláře charitní ošetřovatelské služby a tísňové péče a místnost ve 3. NP bude využita jako zasedací místnost.

Zahájení stavby se předpokládá v lednu 2019 s dokončením na jaře v roce 2020.

  

Kontakty

Telefon: +420 499 441 864

E-mail: firma@stavhost.cz

ID schránka: 8ry4fka

O firmě

Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Chotěvice 360
543 76 Chotěvice

: 13585240

DIČ: CZ13585240