Přístavba Základní školy ve Studenci

 Předmětem stavby o vysoutěženém finančním objemu 37 mil. Kč je novostavba přístavby ke stávajícímu objektu základní školy. Přístavba bude obsahovat šest učeben, kabinety, související hygienická zařízení a hygienické zázemí pro stavající stavbu Amfiteatru. Přístavba bude propojena s budovou školy spojovacím nadzemním krčkem. Smluvní a nejzažší termín dokončení stavby je konec června 2021. 

 

V březnu 2020 stavba započala náročnými zemními pracemi

  

a v květnu 2020 započalo provádění monolitické konstrukce:

      

Na jaře a v létě stavba pokračuje k dokončení: