Přístavba Základní školy ve Studenci

Předmětem stavby o vysoutěženém finančním objemu 37 mil. Kč je novostavba přístavby ke stávajícímu objektu základní školy. Přístavba bude obsahovat šest učeben, kabinety, související hygienická zařízení a hygienické zázemí pro stavající stavbu Amfiteatru. Přístavba bude propojena s budovou školy spojovacím nadzemním krčkem. Smluvní a nejzažší termín dokončení stavby je konec června 2021. 

 

V březnu 2020 stavba započala náročnými zemními pracemi

 

a v květnu 2020 započalo provádění monolitické konstrukce:

    

Na jaře se pokračuje:

 

Kontakty

Telefon: +420 499 441 864

E-mail: firma@stavhost.cz

ID schránka: 8ry4fka

O firmě

Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Chotěvice 360
543 76 Chotěvice

: 13585240

DIČ: CZ13585240