Přístavba Základní školy ve Studenci

Předmětem stavby o vysoutěženém finančním objemu 37 mil. Kč je novostavba přístavby ke stávajícímu objektu základní školy. Přístavba bude obsahovat šest učeben, kabinety, související hygienická zařízení a hygienické zázemí pro stavající stavbu Amfiteatru. Přístavba bude propojena s budovou školy spojovacím nadzemním krčkem. Smluvní a nejzažší termín dokončení stavby je konec června 2021. 

V březnu 2020 stavba započala náročnými zemními pracemi 

 

a v květnu 2020 započalo provádění monolitické konstrukce:

 

Na jaře a v létě 2021 stavba pokračuje k dokončení 

    

a na podzim 2021