Energetická opatření v areálu FISCHER TPD s.r.o.

Předmětem stavebního díla je provedení komplexního zateplení opravárenských budov v areálu spočívající především v zateplení střešní konstrukce a obvodového pláště.

       

Akce i přes potíže v zásobování stavebním materiálem a covidových omezení se blíží ke konci a k plánovanému předání majiteli areálu.