Energetická opatření v areálu FISCHER TPD s.r.o.

Předmětem stavebního díla je provedení komplexního zateplení opravárenských budov v areálu spočívající především v zateplení střešní konstrukce a obvodového pláště.