Výstavba rodinných domů 2015 a 2018

V červenci 2015 zahájena výstavba rodinného domu a skleníku ve Dvoře Králové. Po dokončení na podzim 2016 bude firma na žádost majitele pokračovat v roce 2017 se stavbou zpevněných ploch a venkovních úprav:

 

V srpnu 2015 stavba rodinného domu ve Strážném. Po dokončení v listopadu 2016 bude firma v roce 2017 pokračovat s venkovními úpravami:

      

A ke konci roku 2015 stavba rodinného domu v Janských Lázních, stavba byla dokončena v listopadu 2016:

 

 V květnu 2016 stavba rodinného domu v Nemojově, stavba byla dokončen v červnu 2017:

V září 2016 v Malých Svatoňovicích s termínem dokončení na základě dohody v první plovině  roku 2018:

   

V říjnu 2016 ještě v Horní Brusnici s dokončením v polovině roku 2018 z důvodu významného rošížení předmětu díla.

A od listopadu 2017 v Lázních bělohrad s dokončením v polovině roku 2018.

Kontakty

Telefon: +420 499 441 864

E-mail: firma@stavhost.cz

ID schránka: 8ry4fka

O firmě

Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Chotěvice 360
543 76 Chotěvice

: 13585240

DIČ: CZ13585240