Rozšíření areálu firmy Glimpel s.r.o. v Lomnici nad Popelkou

Předmětem díla je novostavba haly 31,04 m x 31,04 m, tvořená železobetonovým skeletem založeným na pilotech a opláštěná lehkým pláštěm s napojením na stávající výrobní provoz, včetně přípojek kanalizace, vody, elektro a plynu od napojovacího místa v areálu a přístupové a obslužné komunikace a retenční nádrže dešťových vod. Dokončení a předání stavby se předpokládá nejpozději do konce října 2019.

V měsíci srpnu byly zahájeny rozsáhlé zemní práce externí firmou,

   

po té byla provedena speciální firmou v měsíci září sanace podloží a základové piloty 

   

a v říjnu započala těžká montáž skeletu.

    

Montáž dokončena koncem listopadu a následně pokračují práce na opláštění, v polovině ledna 2019 i přes zimní počasí je opláštěno. Následně zámečnické středisko, pokud to zima dovolí, provádí montáž ocelové konstrukce pro zastřešení.

   

Během zimy se podařilo dokončit hrubou stavbu haly a začaly práce na technickém zařízení budovy a inženýrských sítí.

   

Kontakty

Telefon: +420 499 441 864

E-mail: firma@stavhost.cz

ID schránka: 8ry4fka

O firmě

Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Chotěvice 360
543 76 Chotěvice

: 13585240

DIČ: CZ13585240