Rok 2017 ve Stavební společnosti s.r.o. Hostinné

Stavební práce v tomto období pokračovaly na dokončení staveb RD v Nemojově,  v Horní Brusnici, na rekonstrukci objektu v Prosečném čp. 24 a výstavbě haly pro firmu Casia s.r.o. Trutnov. Po zimní přestávce se pokračuje na stavbě RD v Malých Svatoňovicích. Na jaře byla zahájena výstavba apartmánů v Mladých Bukách, zateplení obytného domu ve Vrchlabí, přístavba školy v Nemojově a na stavbě zimního ustájení v Mladých Bukách. Na počátku léta firma vyhrála soutěž na zateplení ubytovny v areálu Krkonošských papíren a.s. v Hostinném, pro město Hostinné opravu historických  fasád obytných čp. 54 a čp. 19 a stavbu rodinného domu v Lázních Bělohrad.

Kontakty

Telefon: +420 499 441 864

E-mail: firma@stavhost.cz

ID schránka: 8ry4fka

O firmě

Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Chotěvice 360
543 76 Chotěvice

: 13585240

DIČ: CZ13585240